2017-07-31

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  na  rok  szkolny  2019 / 2020  należy składać  W  TERMINIE:

  • OD  20 SIERPNIA 2019 r. DO 16 WRZEŚNIA 2019 r.
  • DO 16 PAŹDZIERNIKA 2019 r. ( w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATRIALNEJ można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach

 

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach ( pok. 11 lub sekretariat – I piętro ).

 

UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Skarszewy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
GOPS Skarszewy
Tel. 58 588 24 36

 

Wzory wniosków:

Załączniki

  wniosek-stypendia s...19 - 2020.doc 96,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek-stypendia s...19 - 2020.pdf 435,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INF. DOT. STYPENDI...2019,2020.pdf 232,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się